NA BUDÚCNOSTI NÁM ZÁLEŽÍ

Prinášame vysokokvalitné a účinné produkty. Naše produkty sú vyrábané z kvalitných prírodných zdrojov.

O spoločnosti

DELTA MEDICAL je dynamická, inovatívna spoločnosť, pôsobiaca na trhu s farmaceutikami, ktorej cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu zdravšej budúcnosti našej populácie cestou využitia prírodných látok, ktoré sú nám od nepamäti k dispozícii.

Našou víziou je vytvorenie rešpektovanej spoločnosti so silným odborným a ľudským potenciálom, ktorá bude alternatívou voči spoločnostiam vyrábajúcim výlučne syntetické produkty.

Filozofiou spoločnosti DELTA MEDICAL je prinášať produkty významne podporujúce zdravie človeka s dôrazom na ich vysokú kvalitu a čistotu, ktoré napomáhajú k neustálemu zlepšovaniu kvality života človeka. K prioritám spoločnosti patrí aj šetrné zaobchádzanie so surovinami tak, aby bola zachovaná jedinečná sila prírody, a to od výroby, až po konečnú spotrebu.

Prečo delta®

DELTA je myšlienka nie iba produkt
Naše produkty fungujú
Serióznosť a profesionalita
Najnovšie poznatky a výskum