OKAMŽITÁ IMUNITA

DELTA COLOSTRUM®

NEMECKÉ KOLOSTRUM NAJVYŠŠEJ
KVALITY

Kolostrum je vzácna látka, ktorá sa tvorí iba krátky čas po narodení mláďat cicavcov. Obsahuje vysoké hladiny imunitných faktorov, regulátorov imunity...
Pomáhame vytvárať zdravšiu budúcnosť

Filozofiou spoločnosti DELTA MEDICAL je prinášať produkty významne podporujúce zdravie človeka s dôrazom na ich vysokú kvalitu a čistotu, ktoré napomáhajú k neustálemu zlepšovaniu kvality života človeka.

Naše produkty